top of page

Privacy Policy / Security Policy / GDPR

Denna integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmuntrar dig att läsa vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till vår behandling av dina personuppgifter.

 

1. Nyckelbegrepp

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med annan information kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter omfattar alla typer av hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering, analys och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är den personuppgiftsansvarige som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig.

K. Jakobsson är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

.

3. Vilken typ av information samlar vi in?

När du kontaktar oss, registrerar dig via ett formulär, tecknar avtal med oss ​​lämnar du information. Vi kan begära följande personliga uppgifter:

 • Företagsnamn

 • Organisationsnr

 • E- postadress och postadress

 • Telefonnummer

 • Momsregistreringsnummer

 • Din position på företaget

 • Annan information som fritextfrågor eller formulärsvar

.

4. Information från andra källor

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter samtycker du också till att vi får registrera andra uppgifter om dig som du har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang. Baserat på allmänt tillgänglig information kan vi även komplettera dina registrerade uppgifter med industri, ytterligare kontaktuppgifter.

.

5. Hur vi använder informationen

nformationen du lämnar används för följande ändamål:

 • Upprättande av avtal mellan oss

 • Fakturering för utförda tjänster

 • Kundvård och informationsinsatser om våra erbjudanden

 • För att ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresserad av

 

 

Vi ber om dina kontaktuppgifter för att kunna;

 • Svara på förfrågningar och jobbansökningar

 • Ingå eller förfölja ingångna avtal

 • Ge dig möjlighet att delta i  e-postlistor för nyheter och annat innehåll du har valt att ta del av

 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt fullgöra vad vi har åtagit oss i utbyte mot att du lämnar din information

 • Skapa och upprätthålla en dialog

 • Skicka information som kan vara av intresse för dig

6. Samtycke till e-post, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de syften som anges ovan, samtycker du till:

 • Att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy

 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra tjänster

 • Vi kan kontakta dig via e-post eller telefon

 • Prenumerera på den typ av e-post du har valt att acceptera. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till ytterligare utskick genom att följa länken du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

7. Hur länge lagras uppgifterna?

Vi behandlar endast personuppgifter under så lång tid att vi kan uppfylla syftet med deras insamling och ytterligare 1 (ETT) år, varefter vi raderar uppgifterna.

.

8. Vem kan ta del av informationen?

Information som lämnas kommer att vara tillgänglig för ett begränsat antal personer inom företaget.

 

9. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Endast i de fall vi kan behöva hjälp av tredje part, vår underkonsult för att utföra det avtalade uppdraget enligt avtalet, vi kan dela information om dig i form av:

 • Företag

 • Namn

 • Befattning och behörigheter

 • E-postadress

 • Telefonnummer

.

10. Hur skyddar vi din information?

Dina personuppgifter lagras bakom säkra nätverk och är endast tillgänglig för ett begränsat antal personer inom företaget som har särskilda rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. All känslig information som du anger krypteras via SSL (Secure Socket Layer-teknik). Informationen hanteras inom ramen för dataskyddsförordningen, GDPR. Sekretessavtal omfattar all information. Vår personal har endast tillgång till de system och funktioner som deras arbetsuppgifter kräver. 

11. Du har rätt att veta vilken information vi har om dig

Enligt dataskyddslagen har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan också begära att vi korrigerar felaktiga uppgifter eller raderar uppgifter om dig. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke för att vi ska behandla dina personuppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera den information vi har om dig. Radering av dina personuppgifter hos oss kan dock påverka leveransen av information inom ramen för en kundrelation, samt eventuellt påverka pågående dialoger.

Vill du återkalla ditt samtycke, eller begära registerutdrag, rättelse eller radering genom skriftlig kontakt via vår e-postadress. För att se ditt registerutdrag behöver du skicka en elektronisk kopia av ett undertecknat dokument med din begäran.

.

12. Kontaktuppgifter för

Galleri K. Jacobsson är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor om vår behandling eller vill komma i kontakt med oss ​​för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Bergsrådsvägen 79, 128 42 Bagarmossen

Filiph Jakobsson

filiphjakobsson@gmail.com

bottom of page